Գործունեության ասպարեզը
  ՙՀայջրնախագիծ՚  ինստիտուտը` ներկայումս ՙՀայջրնախագիծ ինստիտուտ՚ ՓԲԸ, հիմնադրվել է 1941 թվականին: 2003 թվականին ընկերությունը մասնավորեցվել է, և բաժնետոմսերը ամբողջությամբ պատկանում են ընկերության անդամներին: ՙՀայջրնախագիծ ինստիտուտ՚ ՓԲԸ մելիորատիվ, ջրատնտեսական, ջրամատակարարման, ջրահեռացման համակարգերի, հիդրոտեխնիկական, էներգետիկ, քաղաքացիական կառույցների և հաղորդակցուղիների հետազննման ու նախագծման մասնագիտացված կազմակերպություն է :